E-facturatie met Hubi Business Software

Met Hubi business software kun je e-facturen versturen door het zogenoemde SimpleInvoicing netwerk. Om te kunnen afleveren in het PEPPOL netwerk, heb je een koppeling nodig met een platform van SimplerInvoicing. Deze dienst wordt door diverse partijen aangeboden, neem bijvoorbeeld Trade!nterop.

Een account bij één van deze partijen is noodzakelijk. Zodra je een account hebt, stuur je vanuit Hubi een PDF-factuur en UBL-bestand naar een speciaal e-mailadres. Vervolgens worden door deze partij de e-facturen via het SI-netwerk aangeboden bij de gewenste klant.

Het gebruik maken van deze methode gaat buiten Hubi om.
Voor vragen over E-facturatie adviseren wij om contact op te nemen met de gekozen leverancier.

Hoe werken uurtarieven met uitzonderingen?

In Hubi is er een standaard uurtarief die beheerders in kunnen instellen via de Hubi instellingen > Algemeen > Relaties.
Maar boven op het standaard uurtarief kun je op verschillende manieren een uitzondering maken.

Je kunt uitzonderingen maken op:

  • Project niveau
  • Relatie niveau
  • Gebruikers niveau

Allereerst kun je per gebruiker een uurtarief instellen. Als er geen uurtarief is ingesteld op de gebruiker, gebruikt Hubi het standaard uurtarief.

Bij het aanmaken van een project krijgen alle gebruikers een eigen tarief, als er op de relatie een uurtarief is ingesteld, wordt hij hier gebruikt. Het uurtarief per gebruiker kan ook in het project worden aangepast.

​Bij het schijven van losse uren, wordt er eerst gekeken naar de relatie. Als hier een uurtarief op ingesteld is, wordt dit uurtarief gebruikt voor het schrijven van losse uren. Zo niet, dan gebruikt Hubi het gebruikers uurtarief. Mocht dit veld leeg zijn dan gebruikt Hubi het standaard uurtarief. Mocht de gebruiker bij het schrijven van losse uren een werkzaamheden type selecteren, dan overheerst dit uurtarief.

Tot slot kun je als beheerder het tarief ook per uren of kilometerregistratie regel aanpassen.
Mocht je vragen hebben, aarzel niet en open gerust een chat sessie!